Stopka

TMD Friction Services GmbH
Schlebuscher Str. 99
51381 Leverkusen
Germany

Telefon: 01274 854000
Fax: 01274 854001
email
email

Dyrektorzy zarządzający: Christian Stange, Thomas Berners
Przewodniczący Rady Nadzorczej: Sebastian Despineux

Siedziba: Leverkusen
Rejestracja: Amtsgericht Köln HRB 65548

COPYRIGHT

Wszelkie prawa zastrzeżone. Tekst, ilustracje, grafiki, dźwięk, animacje i filmy wideo oraz ich układ w witrynie Textar są chronione prawem autorskim. Zwracamy uwagę na to, że treści zawartych w tej witrynie nie wolno kopiować do celów komercyjnych , rozpowszechniać ani udostępniać osobom trzecim. Wszelkie przetwarzanie wymaga pisemnej zgody firmy TMD Friction Services GmbH. Ponadto nie wolno zmieniać treści tej witryny. Jeśli nie podano inaczej, to wszystkie marki wymienione w niniejszej witrynie są chronione prawem o znakach towarowych. Własność intelektualna zawarta w tej witrynie jest objęta ochroną prawną. Niniejsza witryna nie udziela żadnych licencji na wykorzystywanie własności intelektualnej firmy TMD Friction oraz ewentualnych osób trzecich.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA

Niniejsza witryna została utworzona z największą starannością. Jednakże nie można zagwarantować prawidłowości i dokładności zawartych w niej informacji. Wyklucza się odpowiedzialność cywilną za szkody wszelkiego rodzaju, powstałe w wyniku korzystania z niniejszej witryny, o ile nie zostały one spowodowane przez firmę umyślnie lub w wyniku rażącego zaniedbania. W szczególności TMD Friction Services GmBh nie ponosi odpowiedzialności za treść zewnętrznych linków. Za ich treść odpowiedzialni są wyłącznie operatorzy.