Wyszukiwanie pojazdu

W tej zakładce możesz wyszukiwać produkty wybierając najpierw swój pojazd.

A) Filtrowanie

  1. Na początku należy klinkąć w obrazek, który symbolizuje wyszukiwany typ pojazdu.
  1. Następnie wybiera się producenta auta, np. Ford.
  1. Pojawia się lista modeli danego producenta. Należy wybrać konkretny model, np. S-MAX.
  1. Wyświetlają się teraz różne wersje określonego modelu pojazdu. Wystarczy dokonać wyboru.

B) Wyniki wyszukiwania

Po wybraniu określonej wersji, pojawia się lista produktów dostępnych do tego auta. Ważne informacje dotyczące strony zamontowania części są zaznaczone znakiem ostrzegawczym, jak w przykładzie poniżej.

C) Dodatkowe filtorwanie produktów

Można zawęzić wyniki wyszukiwania poprzez zaznaczenie odpowiedniego symbolu produktu. Na przykład można wybrać ikonkę tarczy hamulcowej i klocka oraz poniżej zaznaczyć tylną oś auta i wtedy otrzymamy tylko listę klocków i tarcz do wybranego modelu auta przeznaczone na tylną oś.