Wyszukiwanie produktów

Możesz wyszukać określone artykuły podając numer produktu, numer użytkowy, numer OE, numer zamienników. Wystarczy wpisać go w okienko z lupą na górze strony.

Wyszukiwany numer nie musi być kompletny. Po podaniu pierwszych 4 cyfr można wpisać gwiazdkę “*”, np.: “2440*”. Aby rozpocząć wyszukiwanie należy wcisnąć “Enter” albo kliknąć w lupę znajdującą się w oknie wyszukiwania po lewej stronie.